Архив Новини

януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
Kovas

Новини

НКС свиква общо събрание в началото на месец декември

06 октомври 2009 На сбирка, проведена в ресторант-градина “Славия”, в присъствието на настоящи и бивши членове на Управителния съвет на Националния клуб на слависта, хора от Контролния съвет на организацията, представители на двете фракции в “бялата” агитка “Boys Sofia” и “LA VECCHIA SCUOLA”, както и журналисти от в. “Славия” се взеха важни решения за бъдещето на НКС. Всички присъстващи се обединиха около идеята за запазване на НКС като структурата, която обединява привържениците на най-стария роден клуб у нас и в чужбина. Решено бе да се свика общо събрание в началото на месец декември. Този срок бе избран за да се спази законовото изискване за поне месец и половина предварително обявление в Държавен вестник. Бе определена работна груба в състав: Борис Маринов, Георги Грудев и Илиян Петров, която да изработи и подготви съвместно с адвокат необходимите документи. Като предварителният дневен ред на общото събрание бе определен: 1. Отчет на досегашното ръководство; 2. Доклад на Контролния съвет относно финансовата дейност на НКС; 3. Промени в устава на НКС; 4. Избор на ръководни органи на НКС; 5. Разни. В последвалите дебати се наложи мнението съставът на новия управителен съвет да бъде от 9 души. В него ще има по един представител от двете фракции в “бялата” агитка “Boys Sofia” и “LA VECCHIA SCUOLA”, както и журналист от в. “Славия”. Трите структури сами ще си определят своите предложения, които ще бъдат гласувани от общото събрание. Накрая на дебатите бе направено и важно уточнение. Право на глас на предстоящото общото събрание ще имат всички слависти с платен членски внос за 2009 година. Това може да се направи всеки работен ден в канцеларията на фирма “Ковас”, намираща се в комплекс “Славия”, етаж 2. За целта е необходимо да се носи снимка в паспортен формат или на електронен носител, и да се заплати сумата от 15 лева. Другата опция да се участва и гласува на общото събрание е, ако се закупи или се притежава сезонна входна карта за мачовете на футболния отбор.
Назад>

Уеб Дизайн Xtreme Sutdio © Всички права запазени НКС 2014